interior-bg

Wat doen wij

Wij zijn creatief in onze communicatie

Joodse mensen hebben de neiging om evangelisatie methodes naast zich neer te leggen, wanneer deze gebaseerd zijn op christelijke vooronderstellingen of gebruik maken van christelijk jargon. Zulke methodes bevestigen de veronderstelling dat Jezus voor “hen” (christenen) is en niet voor “ons” (Joden).

Om deze veronderstelling te ontzenuwen moeten we innovatief zijn in onderstaande gebieden:

Evangelisatie materiaal

Wij schrijven en illustreren onze eigen pamfletten. Deze worden geschreven met een gezonde dosis humor en op een informele gesprekstoon (God nemen we uiterst serieus, maar we proberen onszelf niet te serieus te nemen). In het Engels worden deze tractaten “broadsides” genoemd. Onze staf overhandigt jaarlijks meer dan acht miljoen van deze ‘uitnodigingen tot interactie met het Evangelie’.

We hebben een animatiefilm gemaakt van enkele van onze tractaten (zie bijvoorbeeld: I Thought I Was an Olympic Superstar en Jesus Made Me Kosher). Daarnaast geven we ook verschillende evangelisatieboeken uit, waaronder getuigenissen van Joodse mensen die in Jezus geloven, (zoals Jewish Doctors Meet the Great Physician), en boeken over Bijbelse profetie (zoals Future Hope). Wij geven ook Issues uit, een evangelisatieblad gericht op Joodse zoekers.

Evangelisatie campagnes

Campagnes zijn super intensieve evangelisatie projecten. Wij intensiveren een aspect van onze gewone missionaire routine – straatevangelisatie – door vier maal per dag, twee uur per ronde, door onze staf en door vele vrijwilligers tractaten uit te laten delen. Doorgaans voeren we deze campagnes uit in de zomermaanden, in New York City, Toronto, Parijs, Londen, Moskou en verschillende andere steden in de voormalige Sovjet-Unie.

Muziek en Drama

Vanaf het prilste begin maakten we, als onderdeel van onze straatevangelisatie, Joodse evangeliemuziek en drama. Daarna hebben we het verfijnd, zodat het ook geschikt zou zijn voor presentatie in kerken. Deze optredens zijn krachtige presentaties van het Evangelie, waarvoor christenen hun ongelovige vrienden kunnen uitnodigen. Voor informatie over deze optredens: bezoek deze pagina.

Acties in de seculiere media

We plaatsen paginagrote Evangelisatie boodschappen in veelgelezen kranten en bladen, zoals Newsweek, Parade en The New York Times. We tonen onze evangelisatie boodschappen ook op reclameborden en op veelgebruikte trajecten van het openbaar vervoer en niet te vergeten, op seculiere radiostations. Andere bedieningen maken in toenemende mate gebruik van deze media, maar Joden voor Jezus blijft op het scherpst van de snede om Jezus de Messias en Zijn evangelie wereldwijd een onvermijdelijk onderwerp te maken voor ons Joodse volk, via de seculiere media.

We vinden het geweldig om Joodse ongelovigen te bezoeken, die aangeven interesse te hebben in het Evangelie. We bieden individueel Bijbelonderwijs, doorgaans bij de persoon thuis, of anders telefonisch of via internet. Wanneer iemand van hen tot geloof komt, zetten we het onderwijs voort met lessen over discipelschap totdat deze jonge Joodse gelovigen in een plaatselijke gemeente geworteld raken.

Internet Evangelisatie

Velen voelen zich ongemakkelijk om hun adres of telefoonnummer aan ons te geven, maar ontdekken meer over Jezus via de website. Zij stellen hun vragen liever anoniem, in de veiligheid van hun thuis. Veel van deze mensen gaan geleidelijk meer openstaan voor persoonlijk contact met ons, nadat zij het Evangelie persoonlijk hebben onderzocht. Wij zijn te vinden op Facebook, YouTube, Twitter, SecondLife en meer.

We hebben ook een online boekenwinkel op store.jewsforjesus.org, waar we een groot assortiment bieden aan boeken, muziek, video’s en andere artikelen.