Pesach

Door het offer van een lam en zijn bloed, werd mijn voorouders de vernietiging bespaard, die over de Egyptenaren werd uitgegoten. Door het offer van het volmaakte Lam van God (Jesjoea de Messias) en Zijn bloed kunnen wij ontkomen aan de toorn van God. Lees er hier meer over!

Sjawoeot

Wist u dat Pinksteren in feite een Joodse feestdag is? Op deze dag, ongeveer 2000 jaar geleden, deed God de vloek van Babel teniet. Ontdek er hier meer over! (Wordt binnenkort verwacht)

Rosj Hasjanah

L’Shana tovah! Staat uw naam al geschreven in het boek des levens? (Wordt binnenkort verwacht)

Jom Kippoer

Jom Kippoer is een belangrijk feest op de Joodse kalender. Lees hier meer over hoe onze Hogepriester, Jesjoea de Messias, een volmaakt offer heeft gebracht om vergeving voor onze zonden te verkrijgen. (Wordt binnenkort verwacht)

Soekkot

Waarom bouwen wij, Joden, elk jaar hutjes? En wat hebben hutjes te maken met Jesjoea de Messias, Elia en Mozes? Lees er hier meer over! (Wordt binnenkort verwacht)

Chanoeka

Chanoeka is veel meer dan slechts het Joodse Kerstfeest! Lees er hier meer over!

Poerim

Op de dag van Poeriem vieren wij het verhaal dat verteld wordt in het boek Esther, hoe God het volk Israël redde van de vernietiging door de handen van Haman. Maar als u weet dat de naam van God niet éénmaal in dit boek voor komt? Of misschien toch wel…

Andere feestdagen

Chag sameach! Er is altijd een reden om iets te vieren, en in dit gedeelte kunt u meer te weten komen over de Joodse feesten en hun verband met Jesjoea de Messias. (Wordt binnenkort verwacht)