light-hope

Een Chanoekawens van Avi Snyder, directeur Europa

Tot op de dag van vandaag herinner ik me de Chanoeka menora (chanoekia) die we in onze familie hadden toen ik een kleine jongen was. Deze was gevormd naar het model van de menora die eens in de tempel stond, al had onze menora negen armen natuurlijk, en niet zeven. Maar wat me het meest bij is gebleven is de muziekdoos onderin de standaard, die de melodie van “HaTikwa” afspeelde wanneer het opgewonden werd. Misschien wist u al dat “HaTikwa” het volkslied van Israel is, en dat dit woord “De Hoop” betekent. Ik hield ervan om de kaarsen aan te steken, en ik hield ervan om naar “De Hoop” te luisteren. 

Een van de namen van Chanoeka is ‘Lichtfeest’, ter nagedachtenis aan het wonder dat volgens de overleveringen plaatsvond, toen we onze tempel opnieuw ingewijd hadden en onze menora weer ontstoken hadden. Volgens onze traditie bleef het licht acht dagen en nachten branden, ook al was er slechts genoeg olie voor één dag. Vandaar de naam “Lichtfeest”. Jesjoea de Messias wordt ook het ‘Licht van de wereld’ genoemd, en ook ‘HaTikwa’, de Hoop van Israël.

Als u Jesjoea de Messias als uw Heer en Verlosser kent, dan wensen we u toe dat deze dagen voor u een tijd van grote vreugde zullen zijn. “Sta op, word verlicht, want uw licht komt.” (Jes. 60:1)! Verheug u, want Hij is het Die ons “opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop” (1 Petrus 1:3). Als u nog niet hebt nagedacht over de claims van de Messias, en als u nog niet om Zijn vergeving hebt gevraagd en uw leven nog niet aan Hem hebt overgegeven, dan hoop ik met heel mijn hart dat u na wilt denken over wat Hij van Zichzelf gezegd heeft. “Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.” (Joh. 8:12). We hopen dat dit de tijd mag zijn dat u uw hoop op Hem zult stellen. We hopen dat dit het moment mag zijn dat u antwoord geeft op Gods liefdevolle uitnodiging en op Zijn welmenend dringend appèl: “Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE.” (Jes. 2:5).