Poerim

Op de dag van Poeriem vieren wij het verhaal dat verteld wordt in het boek Esther, hoe God het volk Israël redde van de vernietiging door de handen van Haman. Maar als u weet dat de naam van God niet éénmaal in dit boek voor komt? Of misschien toch wel…

Vergeet niet

Weest bereid, want u bent geboren “voor een tijd als deze”. (Esther 4:14)