KLIK HIER om aan te melden voor deze campagne!

Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland.
Zach. 9:9

Beste broeder/zuster, sjalom!

Door deze brief willen we onszelf graag aan u voorstellen en u uitnodigen tot partnerschap omwille van de verkondiging van het Evangelie aan ons Joodse volk, en dat met name in Nederland.

Wie zijn Joden voor Jezus?

Joden voor Jezus is de Nederlandse tak van Jews for Jesus, een internationale zendingsorganisatie, die Jezus, de beloofde Messias, en het Evangelie, een onvermijdelijk onderwerp wil maken voor ons Joodse volk wereldwijd. Jews for Jesus is in 1973 in San Francisco ontstaan, en heeft nu Joodse zendelingen in 17 landen, verspreid over Noord- en Zuid-Amerika, Europa, de voormalige Sovjet-Unie, Afrika en Australië, en uiteraard in Israël zelf.

Het is ons verlangen om ook in Nederland Joodse mensen bekend te maken met Jesjoea als Messias.

Campagne

Om dit verlangen vorm te geven hebben we een eerste evangelisatiecampagne onder ons volk in Nederland gepland.

‘Europa wordt steeds harder en grimmiger voor Joodse mensen”, wordt steeds vaker gehoord, en vooral ervaren.

Deze werkelijkheid geeft ons een goede gelegenheid om het Evangelie bekend te maken! Joodse mensen die het Evangelie van de Joodse Messias brengen, zullen in Amsterdam niet onopgemerkt blijven. Wanneer voorbijgangers ons zien, zullen ze begrijpen dat wat zij zien onnatuurlijk is, wonderlijk zelfs: Joodse volgelingen van Jezus, die zichtbaar en moedig de Goede Boodschap van het Evangelie brengen aan allen die in Amsterdam zijn, of ze nu Joods, moslim, christen of iets anders zijn.

Deze eerste evangelisatiecampagne is gepland in 2015 in Amsterdam, gedurende het Loofhuttenfeest, van 27 september tot en met 4 oktober. We nodigen zowel Joodse als niet-Joodse gelovigen uit om deel te nemen aan deze campagne.

Deze data zijn bewust gekozen, omdat dit feest van groot belang is voor de Joodse gemeenschap. Ons verlangen is om ons Joodse volk te benaderen op ons nationale feest. Het feest stelt ons natuurlijk ook in de gelegenheid om Joodse mensen uit te nodigen in de loofhut.

Betrokkenheid en steun van Nederlandse kerken en Nederlandse vrijwilligers zijn uitermate belangrijk, zowel voor de evangelisatie als voor de ondersteunende activiteiten.

Hoe ziet deze campagne eruit?

Het doel is straatevangelisatie tijdens het Loofhuttenfeest, in het centrum van Amsterdam.

De vrijwilligers worden door middel van een toerustingsweekend hierop voorbereid. Deze toerusting zal ook plaatsvinden in Amsterdam, op zaterdag de 26e september DV.

Tijdens de ruim een week durende campagne hopen we evangelisatie-flyers uit te delen aan voorbijgangers met het doel met hen in gesprek te komen. In het gesprek leggen we het evangelie uit en nodigen we de persoon uit om hieraan gevolg te geven. Bij belangstelling zal hij uitgenodigd worden om zijn vertrouwen te stellen op Jesjoea, en om Hem te erkennen als de Messias, tot behoud en vergeving van zonden. Mocht hij dat op prijs stellen dan kan het gesprek worden opgevolgd met verzending van relevante lectuur en met een nadere ontmoeting.

Het opvolgen van een gesprek met een Joodse ongelovige kan het best gedaan worden door evangelisten van Joden voor Jezus of door Joodse gelovigen die betrokken zijn bij de bediening. Het opvolgen van een gesprek met een niet-Joodse ongelovige kan het beste uit handen worden gegeven aan een bijbelgetrouwe kerk in of nabij de woonplaats van de betreffende persoon. Vandaar het grote belang van betrokkenheid en steun van plaatselijke kerken.

We hebben uw betrokkenheid nodig bij dit evangelisatiewerk! We hebben bewogen evangelisten nodig, maar ook vurige voorbidders en gulle gevers! Wilt u het werk financieel steunen, dan kan dat op NL52RABO0159925347, onder vermelding van Joden voor Jezus.

KLIK HIER om aan te melden voor deze campagne!

Bidt met ons voor vrucht op deze campagne, tot eer van God!

Asaf Pelled
Joden voor Jezus Nederland
asaf.pelled@jewsforjesus.org

Avi Snyder
Directeur Jews for Jesus Europa en de voormalige Sovjet-Unie
avi.snyder@jewsforjesus.org